คำนวณเล่นๆ เอาไว้ดู ห้ามนําไปซื้อหวย

   ทำนายงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2556   

15-51-17-71-18-81-19-91-25-52-28-82-29-92-35-53-38-83-55-58-85-57-75-59-95-78-87-79-97

   ทำนายงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2556   

00,55,03-30,05-50,06-60,07-70,09-90,25-52,35-53,36-63,56-65,57-75,59-95,67-76,69-96

   ทำนายงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2556   

  13-31-14-41-15-51-16-61-17-71-34-43-35-53-36-63-37-73-39-93-44-45-54-46-64-47-74  
 
 49-94-55-56-65-57-75-59-95-67-76
 

   ทำนายงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2556   

00,01-10,02-20,05-50,06-60,07-70,08-80,09-90,15-51,16-61,17-71,19-91,25-52,26-62,
57-75,58-85,59-95,67-76,68-86,69-96,79-97

โปรดใช้วิจารณญาณ

คำนวณ โดย.....โหรไอที